Wymagania Adampol SA
Autotransporter
Dokumentacja
Wymagania poszczególnych marek samochodów
Procedury placu
Informacje transportowe

ICO Belgia

1.   Imigranci.

W przypadku, gdy kierowca wwiezie imigranta na teren terminalu ICO będzie wiązać się to z różnymi karami:

Kierowca otrzyma zakaz załadunków/rozładunków na terminalach ICO.

Grzywna wynosi do 1000 € od osoby . W przypadku nieopłacenia grzywny – wszystkie ciężarówki przewoźnika otrzymają zakaz wjazdu na terminale ICO.

Kierowcy często uważają, że aut ustawionych na górnym pokładzie autotransportera nie trzeba zamykać, ponieważ nikt tam nie wejdzie. Powyższy film nagrany w okolicy Zeebrugge pokazuje, że jest to możliwe.

Pamiętaj aby zawsze zamykać pojazdy na czas transportu! Po dłuższych postojach dokonaj oględzin ładunku. Zwróć szczególną uwagę na zamknięcia drzwi, ślady na drzwiach mogące świadczyć o próbach włamań do pojazdów, zaparowanie szyb od środka świadczących o możliwej obecności w pojazdach osób trzecich itp.

Dbaj o swoje bezpieczeństwo! W razie stwierdzenia otwarcia aut lub nieprawidłowości natychmiast powiadom lokalną Policję i zgłoś problem Dyspozytorowi! Nie działaj na własną rękę!

Podczas wjazdów na terminale portowe oraz podczas kontroli drogowej odpowiednie służby coraz częściej sprawdzają zabezpieczanie ładunków, w tym także zamknięcia pojazdów. Brak zamknięcia pojazdów traktowane jest jako niezabezpieczenie ładunku i może wiązać się z wysokim mandatem!


2. Zasady bezpieczeństwa na terminalach ICO.

  • Na terminalach ICO obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h.
  • Przekraczanie prędkości, nie stosowanie się do oznakowania na placu będzie skutkowało ostrzeżeniem dla kierowcy.
  • Wielokrotne łamanie przepisów bezpieczeństwa będzie skutkowało zakazem wjazdu dla danego kierowcy.
  • Prędkość jest kontrolowana przy użyciu mierników prędkości.
  • Zainstalowany jest monitoring przy pomocy kamer.
zdj. z kontroli prędkości terminal ICO

3. Używanie aut z ładunku do celów prywatnych.

W przypadku, gdy kierowca użyje auta z ładunku, żeby dostać się do bramy lub toalety etc., a wykroczenie takie zostanie zarejestrowane – zostanie nałożona grzywna w wysokości 150 €. Zakazane jest również wykorzystywanie pojazdów z ładunku do transportowania pasażerów.

4. Magazynowanie aut na terenie ICO

Terminal ICO przypomina, że ze względów bezpieczeństwa zwłaszcza podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych należy ZAWSZE DOKŁADNIE ZABEZPIECZYĆ MAGAZYNOWANE POJAZDY. W ostatnim czasie zaobserwowano, że wiele pojazdów dostarczonych autotransporterami zostało umieszczonych w liniach magazynowych na terminalu bez zaciągania hamulca ręcznego lub wrzucania pierwszego biegu.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać środków bezpieczeństwa podczas dostarczania aut na terminalu, takich jak zaciągnięcie hamulca ręcznego i odpowiednie ustawienie skrzyni biegów!

5. Zakaz jazdy pod prąd !

Poruszając się po drogach placu terminali ICO należy zachować ostrożność i przestrzegać znaków poziomych i pionowych. Zakazane jest skracanie drogi dojazdowej przez linie magazynowe i jazda pod prąd. Place są objęte monitoringiem i każde wykrycie łamania wewnętrznych przepisów będzie wiązało się z blokadą kierowcy.

Dnia 14-02-2022 doszło do groźnego zdarzenia. Kierowca wyjeżdżając z linii magazynowych zignorował znaki poziome nakazujące skręt w prawo i jadąc pod prąd uderzył w betonowe bariery czego efektem było uszkodzenie pojazdu Mazda 6.

zdj. zdarzenie z lutego 2022 ICO Antwerpia