Wymagania Adampol SA
Autotransporter
Dokumentacja
Wymagania poszczególnych marek samochodów
Procedury placu
Informacje transportowe

Jaguar / Land Rover


WYMAGANIA JAKOŚCIOWE KLIENTA JLR NITRA:

Wymagania placu JLR Nitra:

NITRA: prędkość za bramą wjazdową nr 3 – 30 km/h, Prędkość na placu załadunkowym – 10 km/h (Obsługa sprawdza prędkość AT aparaturą pomiarową. W przypadku przekroczenia Kierowca zostaje zablokowany!).

Przekroczona prędkość powyżej 50km/h skutkuje nałożeniem na kierowcę dożywotniego zakazu wjazdu
 • Kierowca ma obowiązek nosić kompletne ubranie robocze, obuwie ochronne oraz kamizelkę odblaskową na całym terenie placu/fabryki
 • Przed załadunkiem należy sprawdzić wszystkie auta. Po ruszeniu jednego auta z linii załadunkowej kierowca przejmuje odpowiedzialność za cały ładunek i traci możliwość zgłoszenia szkody.
 • Przed załadunkiem sprawdź czy można otworzyć jedynie drzwi kierowcy, jeśli inne drzwi i bagażnik są otwarte należy to zgłosić do obsługi placu, po załadunku wszystkie auta muszą być zamknięte. Piloty nie działają, samochody należy zamknąć za pomocą metalowego grota
 • Proszę pamiętać o przestrzeganiu procedury placu (parkowanie A/T w wyznaczonych miejscach – AUTOTRANSPORTEREM NALEŻY DOJECHAĆ DO ŻÓŁTEJ LINI, poruszanie się pieszo tylko w wyznaczonych miejscach – każdorazowe naruszenie będzie skutkowało blokadą kierowcy i wyrzuceniem z placu)
 • Po zakończeniu załadunku: należy zostawić A/T na miejscu i pieszo udać się biura po dokumenty korzystając tylko z wyznaczonych ścieżek (zakaz poruszania się przed autotransporterami)
Zdj. Autotransporterem w rajce załadunkowej należy dojechać do linii oznaczonej żółtą barwą
 • Po załadunku do biura należy udać się wraz z dokumentami załadunkowymi oraz kluczami (skanowanie nr identyfikacyjnych z kluczy)
 • Po otrzymaniu dokumentów, proszę sprawdzić (dane osobowe, nr rej. A/T, destynację, dokumenty celne, itp.)
 • Wyciek oleju lub paliwa: Pojemniki do zbierania oleju są dostępne dla wszystkich kierowców w metalowych stojakach (sprawdź na zdjęciu). Znajdują się one obok boksów parkingowych 5 i 15. Każdy kierowca MUSI zabrać jeden pojemnik zaraz po zaparkowaniu ciężarówki i umieścić go pod ciężarówką na wypadek wycieku oleju. Po zakończeniu załadunku lub manipulacji ciężarówką, kontener MUSI zostać zwrócony na stojak kontenerowy. W przypadku wycieku oleju pojemnik należy przesunąć pod miejsce wycieku, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się oleju i wpływ na środowisko. Obowiązkowe korzystanie z tych kontenerów będzie monitorowane przez JLR Business Protection, a ich niewykorzystanie zostanie potwierdzone w oficjalnym protokole (3 zapisy = stały zakaz wstępu na teren JLR

Zabezpieczanie ładunku zgodnie z procedurą JLR:

 • Zabezpieczenie ładunku – co najmniej 4 kliny (po przekątnej), 4 pasy (po jednym na każde koło). Procedura bardziej restrykcyjna niż VDA
Schemat zabezpieczenia JLR w Nitrze w zależności od rozmieszczenia pojazdów na pokładzie Autotransportera

Ladestutze:

Ładując LR DEFENDER na zabudowy LOHR, pamiętaj, aby jadąc przez Niemcy zachować przepis LADESTUTZE (górny pokład zsunięty do max. długości 18,75 m)

Nitra: Schemat załadunku na zabudowy LOHR seria 1 w przypadku transportu przez Niemcy
Nitra: Schemat załadunku na zabudowy LOHR seria 2.53 w przypadku transportu przez Niemcy

Odbiór Jaguar/Land Rover w Cuxhaven:

 • Duża liczba szkód w okolicach felg i zderzaków (w tym w okolicach montażu haka).
 • Dokładna kontrola aut przed załadunkiem oraz ostrożny załadunek!
 • W przypadku wykrycia szkód w porcie zgłoś fakt do obsługi placu, uzyskaj raport szkodowy!

Jaguar I-Pace w Graz:

Przed każdym załadunkiem elektrycznego Jaguara I-Pace należy dokładnie sprawdzić czy nie jest uszkodzona bateria, która znajduje się poniżej progu. W tym celu należy schylić się pod próg lub użyć lustra inspekcyjnego, które od 01.03.2021 pracownicy placu będą udostępniać. Zalecane jest, żeby kierowca wyposażony był w lusterko niezbędne do kontroli baterii oraz dachu w przypadku wysokich aut.


Przed każdym załadunkiem AUT marki Jaguar/Land Rover:

 • Należy wyczyścić pokłady ze wszystkich luźnych elementów (pasy, kliny, itp.)
 • Kliny należy zdjąć również z bocznych platform zabudowy w celu uniknięcia uszkodzenia felg
 • Ustawić kąt najazdu (maksymalnie 8 stopni) oraz ustawić wszystkie pokłady, aby podczas załadunku nie uszkodzić baterii
 • Czynności powtórzyć na rozładunku

Aktualizacja dnia: 16.03.2023