Wymagania Adampol SA
Autotransporter
Dokumentacja
Wymagania poszczególnych marek samochodów
Procedury placu
Informacje transportowe

KIA Żylina – zasady bezpieczeństwa

Wyposażenie bezpieczeństwa kierowcy zgodny z BHP

Kierowca ma obowiązek używać:

 • Hełm ochronny;
 • Czyste ubranie robocze;
 • Pomarańczową kamizelkę odblaskową;
 • Buty robocze.

Powyższe zasady obowiązują od momentu wjazdu do momentu wyjazdu z fabryki!

Nie stosowanie się do wymogów ubioru skutkuje blokadą na załadunki!


Zasady bezpieczeństwa na terenie placu

Na placu załadunkowym należy stosować się do przepisów o ruchu drogowym!

 • Należy jeździć tylko po wyznaczonych drogach – zakaz przejazdu przez linie magazynowe / linie załadunkowe A/T.
 • Należy zatrzymywać się na znakach STOP
 • Zakaz jazdy pod prąd drogami jednokierunkowymi.
 • Maksymalna dopuszczalna prędkość to 25 km/h.
 • Zakaz rozmowy przez telefon w czasie prowadzenia samochodu i autotransportera.
 • Palenie papierosów dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych

Załadunek w warunkach zimowych

W czasie załadunku, w przypadku ograniczonej widoczności (tj. śnieg, lód) kierowcy muszą mieć wyczyszczoną ze śniegu przednią, boczne i tylną szybę ładowanego samochodu.

Obowiązek oczyszczenia szyb spoczywa na KIEROWCY!

Do oczyszczania pojazdów dozwolone jest użycie skrobaczki (sposób inwazyjny – ryzyko zrobienia szkody) lub nagrzanie auta przy zastosowaniu włączenia nawiewów, lub włączenie funkcji podgrzewania szyb.


Awizacja na załadunek

Podczas awizowania na załadunek kierowca okazuje dokument tożsamości oraz dowody rejestracyjne Autotranportera. Na podstawie tych dokumentów wydawana jest lista załadunkowa.

Należy stosować się do poleceń obsługi placu – w razie braku ładunku należy oczekiwać listy załadunkowej w autotransporterze.

Maksymalny czas załadunku wynosi 2h!!! Czas jest liczony od momentu pobrania listy załadunkowej do momentu odbioru dokumentów po dokonanym załadunku!!!

Kierowca podczas załadunku z każdego auta zabiera tzw. Tickety, które są potwierdzeniem pobrania prawidłowych aut.

Brak Ticketu zgłosić obsłudze placu aby zostało to odznaczone na liście załadunkowej.

Kierowca oddaje Tickety wraz z listą załadunkową a dyspozytor weryfikuje odbiór poprawnych aut.

UWAGA!!! załadunek auta z nie swojego ładunku może zostać potraktowany jako kradzież i wiąże się z blokadą na załadunki w grupie GLOVIS (Hyundai & KIA)

Po załadunku zawsze pytaj o konieczność wyrobienia dokumentów celnych!


Regulamin wewnętrznego parkingu na terenie KaSK Żylina

 1. Ciężarówka musi być zaparkowana w kierunku do bramy głównej (kierowca powinien skręcić zgodnie z mapą)
 2. Kierowcy mogą przebywać na parkingu tylko w pobliżu swoich ciężarówek oraz korzystać z prysznica i toalety (zaznaczone na mapie na czerwono)
 3. Kierowcy przebywający poza ciężarówką, mają obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych
 4. Zabrania się palenia, spożywania alkoholu, grillowania oraz przygotowywania posiłków poza ciężarówką
 5. Wchodzenie do budynków produkcyjnych jest surowo zabronione (nie można przejść przez ulicę – ryzyko kary)
 6. Kierowców uprasza się o niehałasowanie oraz utrzymanie porządku wokół ciężarówek
 7. Z parkingu można korzystać od poniedziałku od godz. 00:01 do soboty do godz.14:00
 8. Z parkingu można korzystać tylko przez niezbędny czas przed i po załadunku w KMS.

W przypadku wykorzystania drogi dojazdowej w celu magazynowania nowych aut postój Autotransporterów jest zabroniony!