Wymagania Adampol SA
Autotransporter
Dokumentacja
Wymagania poszczególnych marek samochodów
Procedury placu
Informacje transportowe

Lohr 2.53 (model K2SE+) – Schematy załadunków Kia

KIA Sportage LF 7

( I Wariant załadunku ) – górny pokład ściągnięty zgodnie z niemieckimi przepisami Ladestutze.

( II Wariant )