Wymagania Adampol SA
Autotransporter
Dokumentacja
Wymagania poszczególnych marek samochodów
Procedury placu
Informacje transportowe

Niebezpieczne sytuacje podczas transportu

1. Po kolizji drogowej/wypadku

 1. Powiadom dyspozytora,
 2. Zapisz dane świadków i ich pojazdów
 3. Zrób zdjęcia z wypadku (droga hamowania, otoczenie, szkody),
 4. Spisz oświadczenie, na Europejskim formularzu protokołu wypadku drogowego
 5. Dokładnie opisz szkody i okoliczności zdarzenia,

2. Przed zatrzymaniem pojazdu w niebezpiecznym miejscu
(na autostradzie, wąskiej drodze)

 1. Powiadom przez radio CB innych kierowców, że zamierzasz się zatrzymać,
 2. Włącz światła awaryjne,
 3. Załóż kamizelkę odblaskową,
 4. Przed wysiadaniem upewnij się w lusterkach bocznych, czy nic nie nadjeżdża,
 5. Ustaw trójkąt ostrzegawczy zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

3. Przejazd po drogach z niebezpieczną nawierzchnią
(np. żwirową)

 1. Zmniejsz prędkość do minimalnej,
 2. Po przejechaniu drogi, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu, dokonaj oględzin ładunku, w przypadku uszkodzeń natychmiast poinformuj Kontrolera Jakości Marki oraz Dyspozytora

4. Zabezpieczenie ciężarówki
w miejscach stromych i śliskich

 1. Podłóż klin pod koło ciężarówki, który powinien znajdować się na wyposażeniu autotransportera, w miejscu łatwo dostępnym.

5. W razie wystąpienia wycieku oleju z autotransportera postępuj następująco

 1. Mały wyciek – zabezpiecz/usuń wyciek matą wchłaniającą, sorbentem lub piaskiem,
 2. Duży wyciek – powiadom Straż Pożarną oraz obsługę placu.

6. W przypadku opadnięcia górnego pokładu np. z powodu zużycia nakrętek teflonowych należy bezzwłocznie

 1. Przerwać załadunek/rozładunek,
 2. Wezwać obsługę placu,
 3. Powiadomić dyspozytora,
 4. Po konsultacji z serwisem ciężarówek, rozładować samochody z górnego pokładu,
 5. UWAGA! Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na pokłady autotransportera.

7. W przypadku pożaru
autotransportera/ładunku

 1. Poinformuj straż pożarną
  i dyspozytora,
 2. Użyj gaśnicy zgodnie z instrukcją,
 3. Zabezpiecz miejsce zdarzenia,
 4. UWAGA! Pod żadnym pozorem nie wsiadaj do załadowanych samochodów.

8. Samoczynne zjeżdżanie załadowanego samochodu

 1. Jeśli zdarzy się sytuacja gdzie załadowany samochód zacznie samoczynnie zjeżdżać z pokładu POD ŻADNYM POZOREM NIE PRÓBUJ GO ZATRZYMAĆ!
 2. Uwaga aby uniknąć takich zdarzeń należy:
 • Przed wyjściem z załadowanego samochodu zaciągnij hamulec ręczny, ustaw skrzynię biegów na biegu,
 • Bezpośrednio po wyjściu z załadowanego auta, zablokuj koło klinem.

9. Załadunek pierwszego samochodu nad kabiną

 1. Należy zachować szczególną ostrożność,
 2. Należy sprawdzić przestrzeń w miejscu ulokowania pedałów gazu, sprzęgła, czy nie znajdują się tam przedmioty utrudniające prawidłowe ich użycie.

10. Praca kierowcy na górnych pokładach autotransportera

 1. Na górne pokłady autotransportera można wchodzić wyłącznie podczas załadunku lub rozładunku, gdy są maksymalnie opuszczone,
 2. Należy mieć założony hełm ochronny z zapiętym paskiem pod brodą.

11. Naprawy autotransportera przez kierowcę

 1. Wszystkie naprawy przy autotransporterze należy uzgadniać z serwisem i dyspozytorem.

12. Kradzież ładunku
lub autotransportera

 1. Należy zgłosić zdarzenie DYSPOZYTOROWI.
 2. Należy skontaktować się ze strażą miejską lub policją i sprawdzić czy transporter nie został odholowany (zwłaszcza jeśli był zaparkowany na miejscu niedozwolonym),
 3. Należy zgłosić zdarzenie na policję (zanotować dane jednostki policji, adres, nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie),
 4. Należy sporządzić notatkę z opisem zdarzenia, miejscem, datą, godziną, danymi pojazdu i numerem polisy,