Wymagania Adampol SA
Autotransporter
Dokumentacja
Wymagania poszczególnych marek samochodów
Procedury placu
Informacje transportowe

Port Koper – procedury załadunku/rozładunku

Procedury dotyczące załadunku: Klient Tesla

OPCJA 1: CIĘŻARÓWKI Z ZEZWOLENIEM ROCZNYM

• Kierowca NIE MUSI już zatrzymywać się przy terminalu dla ciężarówek

• Kierowca NIE MUSI już przychodzić do biura INTEREUROPA po CMR i PIN CODE

• Kierowca MUSI użyć LOAD ID (ID ŁADUNKU) podanego jako KOD PIN (https://vbs.luka-kp.si/#!/login/)

• PIN KOPER TYM RAZEM to 7 ostatnich cyfr numeru przesyłki

np. SHP2305-A2NA777– KOD PIN: A2NA777

• Kierowca może wjechać bezpośrednio do Portu, udać się bezpośrednio do kontenera, przedstawić LOAD ID, aby uzyskać pozycję samochodów i CMR.

OPCJA 2: CIĘŻARÓWKI BEZ ZEZWOLENIA ROCZNEGO

• Kierowca MUSI zatrzymać się na terminalu ciężarówek, aby otrzymać dzienne zezwolenie

• Kierowca MUSI użyć LOAD ID (ID ŁADUNKU) jako KODU PIN, aby uzyskać dostęp do portu (https://vbs.luka-kp.si/#!/login/)

• Kierowca NIE MUSI już udawać się do biura INTEREUROPA po CMR i PIN CODE

• Kierowca może wjechać bezpośrednio do Portu, udać się bezpośrednio do kontenera, przedstawić LOAD ID, aby uzyskać pozycję samochodów i CMR.

Procedura rejestracji Wideo


Procedura dotycząca załadunki Glovis (Hyundai/KIA)

Adresy:

 • Biuro Glovis, Kontener przed budynkiem Intereuropa, Vojkovo nabrezje 30, 6000 Koper, Słowenia (45°32’53.0″N 13°44’16.1″E);
 • Port Luka Koper, Vojkovo nabrezje 38, 6000 Koper, Słowenia (45°32’55.0″N 13°44’21.5″E).

Godziny Pracy:

Biuro Glovis:  

 • pon. – pt. 07:00 – 20:00, kierowcy powinni zgłaszać się po listę załadunkową najpóźniej do godz. 18:00;
 • sob. biuro nieczynne;
 • niedz. biuro nieczynne.

Port:

 • Wjazd do portu na załadunek do godz. 18:00.

Parking:

 • Port of Koper – Truck terminal – 1 km od bramy portu (45°32’41.4″N 13°44’28.4″E).

Procedura załadunku:

 • Po przybyciu na załadunek kierowca parkuje na parkingu „Port of Koper – Truck terminal” i udaje się po dokumenty załadunkowe do kontenera Glovis usytuowanego pomiędzy dwoma biurowcami Intereuropa.
 • Przed wyjazdem z parkingu do portu:

 1. Kierowca musi wyrobić w biurze parkingu kartę wjazdową do portu. Jeżeli kierowca zapomni o wyrobieniu karty wjazdowej będzie musiał wrócić na parking co wiązać się będzie z ponowną opłatą za postój.
 2. Udając się do kontenera Glovis kierowca musi mieć przy sobie dowody rejestracyjne ciągnika i przyczepy oraz pieczątkę firmy.
 3. Kierowca otrzymuje 4 egzemplarze Zlecenia załadunku (Inspection specification list): dla siebie, dla firmy sprawdzającej samochody, dla Glovis (z wpisami po rozładunku) i dla odbiorcy oraz Listę załadunkową (Loading order).
 4. Jeśli kierowca zgłasza się po dokumenty załadowanym at to musi o tym poinformować dyspozytora.
 5. Po wydaniu dokumentów, Glovis informuje o załadunku firmę Verificae sprawdzającą samochody.
 6. Firma Verificae sprawdza samochody po rozładunku z promu (first point of rest) oraz ponownie tuż przed wydaniem dla kierowcy (last point of rest).

 • Po odebraniu dokumentów załadunkowych i wjechaniu do portu kierowca zatrzymuje się na parkingu przy kontenerze dyspozytorni (150 m od bramy wjazdowej, po prawej stronie) gdzie dostaje informację o lokalizacji samochodów.
 • Kierowca jedzie na plac załadunkowy.
 • Samochody ustawione są w ładunki w liniach załadunkowych.
 • Kierowca dokonuje odbioru jakościowego samochodów, znalezione uszkodzenia zgłasza pracownikowi portu oraz kontrolerowi firmy Verificae.
 • Kontroler Verificae wpisuje uszkodzenia w Zleceniu załadunku uprzednio klasyfikując je na transportowe lub nie transportowe (np. uszkodzenia pod zderzakiem). Wpisy potwierdza pieczątką oraz podpisem.
 • Kontroler Verificae wpisuje również te uszkodzenia których nie wykrył kierowca a zostały odnotowane podczas kontroli przez kontrolerów Verificae na dwóch wcześniejszych etapach kontroli.
 • Pracownik portu skanuje samochody, potwierdza szkody u kontrolera Verificae oraz wystawia raporty szkodowe (tylko na szkody transportowe).
 • Kierowca przejmuje samochody na swoją odpowiedzialność po podpisaniu Listy załadunkowej. W przypadku spornych kwestii kierowca nie może podpisać Listy załadunkowej zanim nie skontaktuje się z kontrolerem Verificae.
 • Przed rozpoczęciem załadunku kierowca musi wykręcić haki z przedniego i tylnego zderzaka oraz zamocować zaślepki.
 • Po załadunku kierowca wraca na parking przy kontenerze dyspozytorni.
 • Po zakończonym załadunku kierowcy nie powinni czekać na siebie nawzajem tylko pojedynczo udawać się na dyspozytornię a zwłaszcza do kontenera Glovis co znacznie skraca czas oczekiwania na dokumenty.
 • Na dyspozytorni kierowca zdaje raporty szkodowe oraz odbiera 2 egzemplarze WZ. Z WZ oraz ze Zleceniem załadunku (3 kopie) udaje się pieszo do kontenera Glovis (at zostaje na parkingu w porcie).
 • W kontenerze Glovis kierowca po odbiór dokumentów, w tym celnych (T1) zgłasza się do godz. 19:30.
 • Informacja o szkodach zostaje wpisana w CMR na podstawie wpisów w Zleceniu załadunku.
 • Okazując posiadane dokumenty na bramie wyjazdowej kierowca opuszcza załadowanym autotransporterem teren portu.

UWAGA!

Postój autotransporterem w godzinach nocnych na terenie portu w Koprze jest zabroniony. Kierowcy którzy nie mają awizacji lub nie zdążą z załadunkiem w danym dniu muszą w nocy parkować poza terenem portu na parkingu „Port of Koper – Truck terminal”.


Procedura Szkodowa Glovis Port Koper

Dotyczy: załadunek samochodów Hyundai, trasa Koper – Kleszczów

Bezpośrednio po załadunku samochodów w Porcie Koper, kierowca udaje się do kontenera dyspozytorni na terenie portu w celu odbioru dokumentu portowego „IZSKLADIŠČENJE” – dokumentu z wykazem załadowanych samochodów (pergaminowy wydruk z drukarki).

zdj. Dokument portowy z zarejestrowanymi szkodami (kliknij w zdjęcie w celu powiększenia)

WAŻNE! Przed podpisaniem dokumentu „IZSKLADIŠČENJE” kierowca musi sprawdzić czy w dokumencie zostały wpisane szkody zgłoszone przez niego przed załadunkiem. Tylko w takim przypadku dokument może być podpisany ( jak na załączonym zdjęciu )

Ponieważ „Inspection specification list” i CMR wydawane są na późniejszym etapie i są wewnętrznymi dokumentami Glovis, dokument portowy „IZSKLADIŠČENJE” ma pierwszeństwo w przypadku roszczeń za szkody wykryte przed załadunkiem. Oznacza to, że tylko uszkodzenia odnotowane w raporcie „IZSKLADIŠČENJE” mogą zwolnić kierowcę z odpowiedzialności, a nie inne dokumenty („Inspection specification list” / CMR / zdjęcia kierowcy). W razie problemów proszę o kontakt pod nr telefonu: +48 605 607 162

Raport szkodowy z załadunku
Dokument IZSKLADIŠČENJE ze szkodmi – NAJWAŻNIEJSZY
Inspection specification list z biura Glovis

UWAGA!

Raporty szkodowe otrzymane na załadunku w Luka Koper przekazujemy na rozładunku w CMPL Kleszczów!


Zaślepka haka przedniego zderzaka

zdj. kierowca nie zamontował zaślepki na czas transportu co było przyczyną zarysowania przedniego zderzaka oraz urwaniem zaślepki

W trakcie załadunku w Koprze (port) kierowca zobowiązany jest do wykręcenia haków oraz zamontowania zaślepek w otworach zderzaków. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia zderzaków hakami na autotransporterze a niezamontowane zaślepki powiewając w czasie jazdy mogą powodować zarysowania zderzaka oraz odpadają.

zdj. przykład szkody wyrządzonej na zderzaku przez luźne elementy (zaślepka) Wycena szkody ok. 280 Euro