Wymagania Adampol SA
Autotransporter
Dokumentacja
Wymagania poszczególnych marek samochodów
Procedury placu
Informacje transportowe

Tesla Koper – procedura

CIĘŻARÓWKI Z ZEZWOLENIEM ROCZNYM

• Kierowca NIE MUSI już zatrzymywać się przy terminalu ciężarówki

• Kierowca NIE MUSI już przyjeżdżać do biura INTEREUROPA po CMR i PIN CODE

• Kierowca MUSI użyć LOAD ID podanego jako KOD PIN (https://vbs.luka-kp.si/#!/login/)

• KOPER PIN TYM CZASEM to 7 ostatnich cyfr numeru ładunku

• np. SHP2205-4155155 — KOD PIN 4155155

• Kierowca może wejść bezpośrednio do portu, udać się bezpośrednio do kontenera, przedstawić się z LOAD ID, aby uzyskać pozycję samochodów i CMR

CIĘŻARÓWKI BEZ ZEZWOLENIA ROCZNEGO

• Kierowca MUSI zatrzymać się przy terminalu ciężarówek, aby otrzymać zezwolenie dzienne

• Kierowca MUSI użyć LOAD ID jako KODU PIN, aby uzyskać dostęp do portu (https://vbs.luka-kp.si/#!/login/)

o Kierowca NIE MUSI już jechać do biura INTEREUROPA po CMR i PIN CODE

• Kierowca może wejść bezpośrednio do portu, udać się bezpośrednio do kontenera, przedstawić się z LOAD ID, aby uzyskać pozycję samochodów i CMR.

Procedura rejestracji Wideo