Wymagania Adampol SA
Autotransporter
Dokumentacja
Wymagania poszczególnych marek samochodów
Procedury placu
Informacje transportowe

Załadunek

Dojazd do miejsca załadunku – zgodnie z adresem w zleceniu.  Przygotowanie i proces załadunku              

1. Identyfikacja ładunku            

Sprawdzenie numeru VIN – zgodnie z listą załadunkową

Wyposażenie – należy sprawdzić zgodnie ze specyfikacją


2. Kontrola samochodu przeznaczonego do transportu           


3. Postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzeń           

  • Należy żądać protokołu szkodowego lub dokonać wpisu do CMR (pole.18)
  • Przekazać informację do Kontrolera Jakościowego Marki

UWAGA !!! PODCZAS ZAŁADUNKU SAMOCHODÓW UŻYWANYCH NALEŻY OPISAĆ W CMR WIĘKSZE, ZNACZĄCE USZKODZENIA ORAZ NALEŻY WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ ZDJĘCIOWĄ !!!


4. Przygotowanie autotransportera do załadunku  

Usunąć z pokładów wszystkie ruchome przedmioty (kliny, pasy, sztaple)

Wyrównać i zmniejszyć przestrzenie w zapadniach (gdy zapadnie nie są wykorzystywane)

Ustawić odpowiedni kąt najazdów:

Kontrolować prześwit między najazdami a zderzakiem przed wjazdem na autotransporter

Zbyt mały prześwit


5. Zabezpieczenie pojazdów na autotransporterze

Zamocować kliny zgodnie z wymogami klienta

Zapiąć pas

Optymalizacja ładunku – maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej z zachowaniem wysokości, długości ładunku oraz odległości pomiędzy samochodami a elementami autotransportera oraz ładunku


6. Ostatnia kontrola przed wyjazdem w trasę

  • sprawdzenie czy długość i wysokość autotransportera jest dostosowana do wymogów w poszczególnych krajach
  • sprawdzenie czy nie pozostały luźne elementy na pokładach
  • sprawdzenie czy samochody są zamknięte zgodnie z wymogami a komplet kluczyków znajduje się w organizerze

Kierowca autotransportera zobowiązany jest do stosowania „Instrukcji załadunku, jazdy i rozładunku IR-03_03”. podczas wykonywania czynności związanych z załadunkiem, przewozem i rozładunkiem