Wymagania Adampol SA
Autotransporter
Dokumentacja
Wymagania poszczególnych marek samochodów
Procedury placu
Informacje transportowe

Zasady dotyczące załadunku samochodów elektrycznych Hyundai

Przed ruszeniem kierowca musi bezwzględnie sprawdzić poziom naładowania baterii – w przypadku małej ilości prądu należy powiadomić pracowników placu.

Jeżeli na wskaźniku świecą się tylko 2 paski samochód może wyłączyć się – ryzyko unieruchomienia auta na rozładunku.

Po wciśnięciu przycisku start gotowość do jazdy sygnalizuje ikona na pulpicie.

UWAGA: brak dźwięku pracy silnika.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna świeci się, można rozpocząć jazdę.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna nie świeci się, jazdy nie można rozpocząć. Należy wcisnąć pedał hamulca, upewnić się czy przekładnia biegów jest na pozycji P.

Należy zachować szczególną ostrożność przy ruszaniu autem elektrycznym –  reaguje gwałtownie na wciśnięcie pedału gazu.

Po załadunku upewnij się, że przycisk POWER nie świeci się – może spowodować rozładowanie baterii.

Nigdy nie wciskaj przycisku POWER gdy pojazd jest w ruchu – spowoduje wyłączenie pojazdu, utratę wspomagania układu kierowniczego i hamowania.

Przed opuszczeniem miejsca kierowcy zawsze upewnij się, że bieg jest w położeniu P (postojowym), a następnie zaciągnij hamulec ręczny i ustaw przycisk POWER w położeniu OFF. Nieprzestrzeganie tych zasad ostrożności może spowodować nieoczekiwany i nagły ruch pojazdu.

Uwaga: Samochody elektryczne mają zmniejszony prześwit podwozia. Należy zachować 5 cm odległości od baterii do stałego elementu zabudowy. W czasie wjeżdżania na a/t pokład musi być czysty od pasów i klinów.

W przypadku uszkodzenia obudowy baterii duży koszt naprawy – element sprawdzany na placach rozładunkowych.

Różnica między wysokością progu a wystającą baterią.

UWAGA: Różnica nie widoczna z pozycji stojącej.

Podczas holowania samochodu koła przedniej osi muszą być unieruchomione. Jeśli podczas holowania przednie koła stykają się z podłożem, silnik elektryczny może generować prąd elektryczny — ryzyko uszkodzenia elementów silnika elektrycznego.

Bezpieczeństwo

WYPADEK

Gdy dojdzie do wypadku samochodowego, zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, WYŁĄCZ pojazd i odłącz zacisk akumulatora pomocniczego (12 V), aby zapobiec przepływowi prądu wysokiego napięcia.

Jeśli jakiekolwiek przewody elektryczne są odsłonięte we wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu, nie dotykaj przewodów.

WYCIEK

W razie wypadku i uszkodzenia akumulatora wysokiego napięcia może dojść do wycieku szkodliwych gazów i elektrolitów. Uważaj, aby nie dotknąć wyciekającej cieczy.

Jeśli podejrzewasz wyciek płynów lub szkodliwych gazów, otwórz okna i ewakuuj się w bezpieczne miejsce. Jeśli wyciekający płyn dostanie się do oczu lub skóry, natychmiast dokładnie oczyść dotknięty obszar wodą z kranu lub roztworem soli fizjologicznej i udaj się do lekarza, aby jak najszybciej to zbadał.

POŻAR

Jeśli dojdzie do małego pożaru, użyj gaśnicy (ABC, BC), która jest przeznaczony do pożarów urządzeń elektrycznych.

Jeśli ogień rozprzestrzeni się na akumulator wysokiego napięcia, do gaszenia pożaru potrzebna jest duża ilość wody. Używanie niewielkiej ilości wody lub gaśnic nieprzeznaczonych do pożaru elektrycznego może spowodować poważne obrażenia lub śmierć na skutek porażenia prądem.

Jeśli nie możesz natychmiast zgasić ognia, akumulator wysokiego napięcia może wybuchnąć. Ewakuuj się w bezpieczne miejsce i nie pozwól innym osobom podejść do miejsca pożaru. Skontaktuj się ze strażą pożarną i powiadom ich o pożarze pojazdu elektrycznego. Jeśli pojazd zostanie zalany wodą, natychmiast WYŁĄCZ pojazd i ewakuuj się w bezpieczne miejsce. Skontaktuj się z numerem alarmowym lub autoryzowanym sprzedawcą HYUNDAI.

Należy natychmiast zatrzymać pojazd i poinformować pracowników placu