11. Uwagi  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Adampol S.A., w celach marketingowych, w tym badania stopnia zadowolenia klienta, statystycznych oraz prowadzenia obsługi przedsprzedażowej i posprzedażowej. Więcej na ten temat w naszej Polityce Prywatności.

  ADAMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach (15-521) przy ulicy Usługowej 3, pragnie poinformować, iż jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (zwanego dalej: „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych zamieszczonych w formularzu kontaktowym. Więcej na ten temat w naszej Polityce Prywatności

  1. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale niezbędne do celów marketingowych, badania stopnia zadowolenia klienta, statystycznych oraz prowadzenia obsługi przedsprzedażowej i posprzedażowej.
  2. Dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celów o których mowa w pkt.1 lub odwołania zgody;
  3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wyrażona zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim o ile będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji zadań określonych w pkt.1.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z Panią/Panem – brak podania danych uniemożliwi kontakt;
  6. W oparciu o dane osobowe Spółka nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Adampol S.A. można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@adampolsa.com.pl