Badanie alkomatem / Kryteria niedopuszczenia do załadunku

Od 6 kwietnia 2010 roku, pracownicy Działu Kontroli Jakości zostali upoważnieni przez Zarząd firmy Adampol S.A. do kontroli trzeźwości kierowców wykonujących przewozy na zlecenie firmy Adampol S.A.
W przypadku stwierdzenia nietrzeźwości kierowcy (powyżej 0,00 promila alkoholu w wydychanym powietrzu), zostaje uruchomiona procedura: wstrzymanie załadunku/rozładunku, poinformowanie bezpośredniego
przełożonego kierowcy, poinformowanie Zarządu firmy Adampol S.A.

Kryteria niedopuszczenia do załadunku przez klientów

Kierowca nie zostanie dopuszczony do załadunku lub otrzyma zakaz załadunku, gdy:

a. jest nietrzeźwy (>0,00‰ alkoholu w wydychanym powietrzu)
b. nie posiada ubrania roboczego
c. nie zabezpieczy ładunku zgodnie z Wymogami Klienta
d. nie będzie stosował się do regulaminu placu lub Wymogów Klienta
e. będzie nieostrożnie obchodził się z ładunkiem

Autotransporter nie może być załadowany, gdy:

a. pęknięty jest dyszel przyczepy
b. złamany jest słup
c. nie można podnieść lub opuścić pokładu
d. zablokowana jest szuflada lub układ unoszenia (kołyska)
e. przebita jest opona
f. połamany jest najazd
g. zbita lub pęknięta (na całej szerokości lub długości) jest szyba kabiny

UWAGA: Jedna i więcej nieprawidłowości wykluczają załadunek.