Ford

Kontrola jakościowa pojazdów

Jeżeli stan zewnętrzny pojazdów nie pozwala na dokładną kontrolę powłoki lakierniczej należy:

  1. Zgłosić obsłudze placu brak możliwości kontroli stanu powłoki lakierniczej.
  2. Wykonać zdjęcia zabrudzonych aut (zdjęcie numeru VIN, oraz zdjęcie zabrudzonego auta). Zdjęcia należy wykonać jeszcze przed załadunkiem, gdy auta znajdują się na placu.
  3. Uzyskać raport szkodowy lub w przypadku odmowy wystawienia raportu przez obsługę placu kierowca musi sam wystawić raport szkodowy, zrobić zdjęcia a następnie przesłać raport wraz ze zdjęciami do Inessy Szejnoga, tel: +48 693 310 541 (iszejnoga@adampolsa.com.pl).

Uszkodzenia

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń na pojazdach przeznaczonych do transportu należy:

  1. Zgłosić uszkodzenie obsłudze placu.
  2. Wykonać zdjęcia uszkodzonych aut (zdjęcie numeru VIN oraz zdjęcie uszkodzenia). Zdjęcia należy wykonać jeszcze przed załadunkiem, gdy auta znajdują się na placu.
  3. Uzyskać raport szkodowy lub w przypadku odmowy wystawienia raportu przez obsługę placu kierowca musi sam wystawić raport szkodowy (dodatkowo należy uwzględnić w raporcie informację o odmowie wystawienia raportu szkodowego przez pracowników na placu załadunkowym). Następnie należy przesłać raport wraz ze zdjęciami do Inessy Szejnoga, tel: +48 693 310 541 (iszejnoga@adampolsa.com.pl).

Formularz raportu szkodowego


Lista wyposażenia

Każde auto powinno posiadać listę wyposażenia! W przypadku jej braku należy:

  • Zgłosić obsłudze placu brak listy w celu wystawienia protokołu  szkodowego VLDR;
  • W przypadku odmowy wystawienia protokołu szkodowego zgłosić do: Piotr Jankowski TEL: +48 605 601 547

Aktualizacja dnia 06.07.2023