Hyundai Nosovice – zmieniona organizacja ruchu

Plac załadunkowy – nowa trasa wyjazdu z fabryki.

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami budowlanymi na terenie HMMC od dnia 01.05.2023 zmianie ulegnie trasa wyjazdu załadowanych autotransporterów z fabryki. Nowa trasa przebiegać będzie przez teren fabryki do Bramy Południowej (patrz załączona mapa).

Na nowej trasie znajdują się 2 mosty o prześwicie wynoszącym 4,3 m.

Jak widać na poniższym zdjęciu przestrzeń między załadowanymi samochodami a konstrukcją mostu jest dość ograniczona, dlatego tak ważne jest, aby kierowcy nie przekraczali maksymalnej wysokość ładunku 4,2m.

Zwłaszcza kierowcy ładujące samochody nad kabiną kierowcy muszą upewnić się, że wysokość ładunku nie przekracza maksymalnego limitu 4,2 m.

Pod mostami należy przejeżdżać z minimalną prędkością.

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji dla kierowców i Twojej firmy, prosimy wszystkich kierowców ładujących w HMMC o dokładne zmierzenie wysokości ładunku po zakończonym załadunku.

Ogólne informacje:

Wysokość obu mostów: 4,3m

Maksymalna wysokość załadowanego autotransportera: 4,2m

Okres obowiązywania: od 01.05.23 – do odwołania (lipiec/sierpień)