Informacje ogólne Adampol S.A.

PREMIA BEZSZKODOWA – KRYTERIA PRZYZNAWANIA:

  1. Minimum 60 przewiezionych samochodów w kwartale.

2. Zgłoszone wszystkie sprawy szkodowe przy każdym rozliczeniu trasy (napisanie oświadczenia itp.).

3. Zgłoszone wszystkie szkody komunikacyjne w ciągu 24h od zdarzenia (przez telefon, Transics).

Regulamin przyznawania premii bezszkodowych znajduje się na Dyspozytorni, praktyczne szczegóły można uzyskać w Departamencie Kadr.

Kierowca zobowiązany jest niezwłocznie informować Adampol S.A. o następujących zdarzeniach z udziałem przewożonego ładunku:

  • Uszkodzenie ładunku.
  • Wypadek komunikacyjny.
  • Pożar ładunku.
  • Stłuczka na parkingu.
  • Naprawa autotransportera w czasie transportu.
  • Przeładunek na inny autotransporter.
  • Próba kradzieży lub kradzież przewożonego samochodu, kradzież wyposażenia.
  • Warunki atmosferyczne (np. uszkodzenia od gradu).

Zmiana systemu przekazywania informacji jakościowych na urządzeniach Transics

Obecnie większość wiadomości dotyczących wymagań jakościowych klientów, marek i placów przychodzi wraz z planowaniem, a nie jak to było wcześniej podczas wjazdu na plac w postaci wiadomości ustawionej w danym punkcie mapy.

Aby odczytać wiadomość w planowaniu należy przejść do ogólnego zlecenia i rozwinąć szczegóły załadunku lub rozładunku. Ważne: wiadomości są ustawiane tylko na placach z dodatkowymi wymogami klienta odbiegającymi od standardowych wymogów oraz na takich ,na których często dochodzi do łamania zasad oraz z dużą szkodowością. Poniżej widok przykładowej wiadomości jakościowej ustawionej na terminalu samochodowym w Barcelonie.Widok informacji w planowaniuWidok informacji gdy wciśniemy „Szczegóły”