Instrukcja postępowania w sytuacjach awaryjnych w transporcie

 KIEROWCADYSPOZYTOR
Przekazuje podstawowe informacje:
· miejsce zdarzenia
· czas zdarzenia,
· stan zdrowia kierowcy,
· stan autotransportera,
· stan ładunku,
· okoliczności zdarzenia,
· powód zdarzenia.
Uzyskuje od kierowcy podstawowe informacje:
· miejsce zdarzenia,
· czas zdarzenia,
· stan zdrowia kierowcy,
· stan autotransportera,
· stan ładunku,
· powód zdarzenia,
· okoliczności zdarzenia.
WYPADEK KOMUNIKACYJNYsprawca: kierowca Adampol · Jeśli są ofiary, lub szkoda ma poważne rozmiary, oprócz tego, że wzywamy pogotowie to również policję. Policja ustali winnego i wyda odpowiedni dokument.
· Należy udostępnić stronie poszkodowanej do wglądu polisę.
· Gdy wina jest sporna trzeba spisać dane personalne policjanta, nr służbowy, adres posterunku. Dobrze jest też zanotować dane poszkodowanych i świadków zdarzenia.
· Jeżeli sprawca jest przeświadczony o swojej winie musi napisać oświadczenie, w którym wyjaśni okoliczności wypadku, poda dane swojego samochodu łącznie z jego nr polisy, adresem i nazwą firmy, która go ubezpieczyła.
· W miarę możliwości należy zrobić zdjęcia uszkodzeń w aucie poszkodowanego i swoim.
· Należy sprawdzić stan a/t oraz przewożonego ładunku.
· Poinformować o zdarzeniu DYSPOZYTORA.
· Przypomnieć kierowcy, że nie ma obowiązku wzywania Policji.
· Jeśli są ofiary, lub szkoda ma poważne rozmiary, oprócz tego, że wzywamy pogotowie to również policję. Policja ustali winnego i wyda odpowiedni dokument.
· Należy udostępnić stronie poszkodowanej do wglądu polisę.
· Gdy wina jest sporna trzeba spisać dane personalne policjanta, nr służbowy, adres posterunku. Dobrze jest też zanotować dane poszkodowanych i świadków zdarzenia.
· Jeżeli sprawca jest przeświadczony o swojej winie musi napisać oświadczenie, w którym wyjaśni okoliczności wypadku, poda dane swojego samochodu łącznie z jego nr polisy, adresem i nazwą firmy, która go ubezpieczyła.
· W miarę możliwości należy zrobić zdjęcia uszkodzeń w aucie poszkodowanego i swoim.
· Należy sprawdzić stan a/t oraz przewożonego ładunku.
· Poinformować o zdarzeniu Dyrektora ds. Jakości.
WYPADEK KOMUNIKACYJNYsprawca:
osoby
trzecie
· Należy obowiązkowo wezwać Policję w celu sporządzenia oficjalnego protokołu z zajścia.
· Należy sprawdzić stan a/t oraz przewożonego ładunku i zgłosić wszystkie uszkodzenia Policji do protokołu.
· Należy zażądać od sprawcy okazania polisy ubezpieczeniowej OC komunikacyjnego. Trzeba tę polisę dokładnie przeczytać (oryginał). Dobrze też wykonać, jeśli istnieje taka możliwość jej ksero.
· Z polisy sprawcy należy odpisać: jego nazwisko (sprawdzić z dowodem potwierdzającym tożsamość) oraz adres. Jeżeli właścicielem pojazdu jest firma wówczas należy zapisać jej nazwę i adres. Markę samochodu, nr rejestracyjny, nr nadwozia. Datę ważności polisy. Nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła polisę. Seria i nr polisy.
· Sprawca wypadku powinien własnoręcznie napisać oświadczenie, w którym potwierdzi, że spowodował wypadek. Jeżeli istnieją problemy językowe w porozumieniu się, należy poprosić o tłumaczenie osoby postronnej.
· Jeżeli możliwe – to lepiej zanotować nazwiska i adresy świadków.
· Należy zgłosić zdarzenie DYSPOZYTORNI.
· Przypomnieć kierowcy, że należy obowiązkowo wezwać Policję w celu sporządzenia oficjalnego protokołu z zajścia.
· Należy sprawdzić stan a/t oraz przewożonego ładunku i zgłosić wszystkie uszkodzenia Policji do protokołu.
· Należy zażądać od sprawcy okazania polisy ubezpieczeniowej OC komunikacyjnego. Trzeba tę polisę dokładnie przeczytać (oryginał). Dobrze też wykonać, jeśli istnieje taka możliwość jej ksero.
· Z polisy sprawcy należy odpisać: jego nazwisko (sprawdzić z dowodem potwierdzającym tożsamość) oraz adres. Jeżeli właścicielem pojazdu jest firma wówczas należy zapisać jej nazwę i adres. Markę samochodu, nr rejestracyjny, nr nadwozia. Datę ważności polisy. Nazwę i adres firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła polisę. Seria i nr polisy.
· Sprawca wypadku powinien własnoręcznie napisać oświadczenie, w którym potwierdzi, że spowodował wypadek. Jeżeli istnieją problemy językowe w porozumieniu się, należy poprosić o tłumaczenie osoby postronnej.
· Jeżeli możliwe – to lepiej zanotować nazwiska i adresy świadków.
· Należy zgłosić zdarzenie Dyrektorowi ds. Jakości.
· W przypadku uszkodzenia a/t zgłosić zdarzenie na WARSZTAT i pokierować kierowcę zgodnie z jego instrukcjami.
STAN ZDROWIA UNIEMOŻLIWIAJĄCY DALSZĄ JAZDĘ · Wezwać karetkę.
· Mieć przy sobie komplet swoich dokumentów.
· Zgłosić zdarzenie DYSPOZYTORNI.
· W miarę swoich możliwości zamknąć a/t oraz zabrać ze sobą teczkę z dokumentami i kluczami do ładunku.
· Pomóc kierowcy wezwać karetkę.
· Utrzymać stały kontakt z kierowcą w celu sprawdzenie jego stanu zdrowia (telefon co 15 min).
· Poinstruować kierowcę aby miał przy sobie komplet swoich dokumentów.
· Poprosić kierowcę, aby w miarę swoich możliwości zamnkął a/t oraz zabrał ze sobą teczkę z dokumentami i kluczami do ładunku.
· W miarę możliwości sprowadzić do pomocy kierowcy innych pracowników firmy, którzy znajdują się w pobliżu (inni kierowcy, pracownicy DKJ lub pracownicy oddziałów) – konieczność pomocy kierowcy oraz zabezieczenia a/t oraz ładunku.
· Poinformować o zdarzeniu i podjętych krokach.
POŻAR AUTOTRANSPORTERA LUB ŁADUNKU · Zadzwonić pod numer alarmowy 112 i postępować zgdnie z instrukcjami dyspozytora przyjmującego zgłoszenie.
· Podjąć akcję gaśniczą przy użyciu dostępnych na wyposażeniu środków gaśniczych – O ILE NIE ZAGRAŻA TO ZDROWIU I ŻYCIU.
· Poinformować o zdarzeniu DYSPOZYTORNIĘ.
· Zdobyć  informacje: gdzie zostanie odholowany autotransporter, gdzie zostanie odholowany ładunek, dane policjanta, który prowadzi sprawę zdarzenia (imię i nazwisko, nr telefonu, nazwa komisariatu i miejscowości).
· Przekazać wszystkie informacje DYSPOZYTORNI.
· Przypomnieć kierowcy aby nie podejmował żadnych akcji gaśniczych ani ratunkowych, jeżeli zagrażają one jego zdrowiu lub życiu.
· Utrzymywać z kierowcą stały kontakt.
· W miarę możliwości sprowadzić do pomocy kierowcy innych pracowników firmy, którzy znajdują się w pobliżu (inni kierowcy, pracownicy DKJ lub pracownicy oddziałów) – konieczność pomocy kierowcy oraz zabezpieczenie a/t oraz ładunku.
· W przypadku problemów językowych kierowcy  samemu kontaktować się ze służbami ratowniczymi lub poprosić o wsparcie innych pracowników mówiących w danym języku.
· Zdobyć  informacje: gdzie zostanie odholowany a/t, gdzie zostanie odholowany ładunek, dane policjanta, który prowadzi sprawę zdarzenia (imię i nazwisko, nr telefonu, nazwa komisariatu i miejscowości).
· Poinformować o zdarzeniu WARSZTAT i pokierować kierowcę zgodnie z jego instrukcjami.
· Poinformować o zdarzeniu Dyrektora ds. Jakości.
WYCIEK PALIWAMAŁY· Zabezpieczyć miejsce wycieku przed ogniem (piasek, sorbent).
· Samodzielnie zneutralizować jego źródło i skutki przy użyciu piasku lub sorbentu.
· Zgłosić zdarzenie DYSPOZYTORNI i czekać na dalsze dyspozycje.
· Przypomnieć kierowcy o konieczności zabezpieczenia wycieku przed ogniem (piasek, sorbent).
· Poinformować o zdarzeniu WARSZTAT i pokierować kierowcę zgodnie z jego instrukcjami.
WYCIEK PALIWADUŻY
KIEROWCA NIE JEST W STANIE SAMODZIELNIE ZNEUTRALIZOWAĆ SKUTKÓW I ŹRÓDŁA
· Zabezpieczyć miejsce wycieku przed ogniem (piasek, sorbent).
· Wezwać straź pożarną.
· Zgłosić zdarzenie DYSPOZYTORNI i czekać na dalsze dyspozycje.
· Pomóc kierowcy wezwać straż pożarną.
· Poinformować o zdarzeniu WARSZTAT i pokierować kierowcę zgodnie z jego instrukcjami.
· W przypadku problemów językowych kierowcy  samemu kontaktować się ze służbami ratowniczymi lub poprosić o wsparcie innych pracowników mówiących w danym języku.
POWAŻNY WYPADEK DROGOWY Z USZKODZENIEM ŁADUNKU · Należy niezwłocznie opuścić kabinę.
· Należy sprawdzić czy nie ma zagrożenia pożaru lub wybuchu (dym, iskry, wyciek paliwa a/t lub z ładunku).
· W miarę możliwości rozpocząć akcję gaśniczą przy użyciu dostępnych na wyposażeniu a/t środków gaśniczych.
· Nie podejmować żadnych akcji gaśniczych ani ratunkowych, jeżeli zagrażają one zdrowiu lub życiu kierowcy – odsunąć się na bezpieczną odległość i czekać na przybycie straży pożarnej.
· Jeżeli nie ma ryzyka – należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia zgodnie z przepisami prawa drogowego (trójkąt ostrzegawczy, światła awaryjne).
· Należy dokonać ogólnych oględzin stanu a/t oraz ładunku (NIE WCHODZIĆ NA A/T).
· Należy zdarzenie zgłosić DYSPOZYTORNI i postępować zgodnie z jej instrukcjami.
· Należy  zabezpieczyć dokumenty własne,  a/t oraz ładunku (+kluczyki).
· Nie dopuszczać w pobliże a/t i ładunku osób trzecich nie należących do służb ratowniczych.
· Należy na bieżąco zgłaszać DYSPOZYTORNI wszelkie zmiany sytuacji (przyjazd służb ratowniczych itp.).
· Zdobyć  informacje: gdzie zostanie odholowany a/t, gdzie zostanie odholowany ładunek, dane policjanta, który prowadzi sprawę zdarzenia (imię i nazwisko, nr telefonu, nazwa komisariatu i miejscowości).
· Należy zebrać od kierowcy podstawowe dane.
· Należy w miarę możliwości sprowadzić do pomocy kierowcy innych pracowników firmy, którzy znajdują się w pobliżu (inni kierowcy, pracownicy DKJ lub pracownicy oddziałów) – konieczność pomocy kierowcy oraz zabezpieczenie a/t oraz ładunku.
· W przypadku problemów językowych kierowcy  należy samemu kontaktować się ze służbami ratowniczymi lub poprosić o wsparcie innych pracowników mówiących w danym języku.
· Należy poinformować o zdarzeniu WARSZTAT.
· Należy poinformować o zdarzeniu Dyrektora ds. Jakości.
· Należy koordynować z innymi działami proces ratownictwa a/t oraz ładunku.
· Zdobyć  informacje: gdzie zostanie odholowany a/t, gdzie zostanie odholowany ładunek, dane policjanta, który prowadzi sprawę zdarzenia (imię i nazwisko, nr telefonu, nazwa komisariatu i miejscowości).
KRADZIEŻ ŁADUNKU I/LUB AUTOTRANSPORTERA · Należy skontaktować się ze strażą miejską lub policją i sprawdzić czy transporter nie został odholowany (zwłaszcza jeśli był zaparkowany na miejscu niedozwolonym).
· Należy zgłosić zdarzenie na policję (zanotować dane jednostki policji, adres, nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie).
· Należy sporządzić notatkę z opisem zdarzenia, miejscem, datą, godziną, danymi pojazdu i numerem polisy.
· Należy zgłosić zdarzenie DYSPOZYTORNI.
 Należy przypomnieć kierowcy że musi:
· skontaktować się ze strażą miejską lub policją i sprawdzić czy transporter nie został odholowany (zwłaszcza jeśli był zaparkowany na miejscu niedozwolonym),
· zgłosić zdarzenie na policję (zanotować dane jednostki policji, adres, nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie),
· sporządzić notatkę z opisem zdarzenia, miejscem, datą, godziną, danymi pojazdu i numerem polisy,
· w przypadku problemów językowych kierowcy  samemu kontaktować się z odpowiednimi  służbami lub poprosić o wsparcie innych pracowników mówiących w danym języku,
· należy poinformować o zdarzeniu Dyrektora ds. Jakości.
AWARIA AUTOTRANSPORTERA · Nie podejmować żadnych czynności, jeżeli zagrażają one zdrowiu lub życiu kierowcy.
· Poinformować o zdarzeniu DYSPOZYTORNIĘ i postępować zgodnie z otrzymanymi zaleceniami.
· Jeśli autotransporter trzeba odholować, zdobyć  informacje: gdzie zostanie odholowany a/t, gdzie zostanie odholowany ładunek, dane firmy holującej.
· W miarę możliwości, na bieżąco informować DYSPOZYTORNIĘ o przebiegu zdarzenia.
· Należy w miarę możliwości sprowadzić do pomocy kierowcy innych pracowników firmy, którzy znajdują się w pobliżu (inni kierowcy, pracownicy DKJ lub pracownicy oddziałów) – konieczność pomocy kierowcy oraz zabezpieczenie a/t oraz ładunku.
· W przypadku problemów językowych kierowcy  należy samemu kontaktować się z firmą serwisową lub poprosić o wsparcie innych pracowników mówiących w danym języku.
· Należy poinformować o zdarzeniu WARSZTAT.