KIA – zasady bezpieczeństwa

W czasie załadunku kierowcy muszą mieć wyczyszczoną ze śniegu przednią, boczne i tylną szybę ładowanego samochodu.


Na placu załadunkowym obowiązują zasady ruchu drogowego jak na drogach publicznych:

 • Należy zatrzymywać się na znakach STOP.
 • Zakaz jazdy pod prąd drogami jednokierunkowymi.
 • Maksymalna dopuszczalna prędkość to 25 km/h.
 • Palenie papierosów dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 •  Zakaz rozmowy przez telefon w czasie prowadzenia samochodów i autotransportera.

Kierowca ma obowiązek używać:

 • hełm ochronny;
 • czyste ubranie robocze;
 • pomarańczową kamizelkę odblaskową;
 • buty robocze.
  Powyższe zasady obowiązują od momentu wjazdu do momentu wyjazdu z fabryki.

Należy jeździć tylko po wyznaczonych ścieżkach – zakaz przejazdu przez linie magazynowe / linie załadunkowe a/t.