Volkswagen – prawidłowe zabezpieczenie ładunku

Wszystkie kliny i pasy muszą być zapięte zgodnie z VDI/VDA każde odstępstwo jest odnotowywane w kontroli.

Wszystkie odległości muszą być zachowane, szczególną uwagę należy zwrócić na odległości od progu na nosku oraz pod kołyską.