Volkswagen wymogi- Czego nie należy robić!

Wysiadać przez inne drzwi niż kierowcy
Przyjazd na plac bez kompletnego olinowania
W otwartych schowkach nie mogą się znajdować żadne przedmioty. Przewożenie rzeczy dopuszczalne jest jedynie w schowkach krytych
Przewozić pasy luzem
Przewozić pasy spięte razem
Przewożenie luźnych elementów w przestrzeni ładunkowej (koła zapasowe ciągnika mogą być zamontowane tylko na fabrycznych stojakach)
Za mały prześwit między progiem a nadkolem a/t
Za mały prześwit między progiem a pokładem nad kabiną
Za mały prześwit między progiem a pokładem za kabiną
Źle zapięty pas powodujący uszkodzenie
Nienaciągnięte olinowanie
Przedłużanie pokładu do tyłu za pomocą sztapla ręcznego jest możliwe jedynie w przypadku kiedy zostanie on przymocowany do pokładu za pomocą 2 blokad (4 punkty zamocowania), bez blokad można przedłużać tylko do przodu.
Przewozić rzeczy w transportowanych pojazdach
Pozostawienie otwartych samochodów na czas transportu
Nie dopuszczalne jest wpinanie zapadni po skosie kiedy nie ma możliwości wpięcia haków mocujących pasa w otworach stałego elementu pokładu.
Jazda z rozciągniętym zaczepem jest zabroniona. Rozciągnięcie przyczepy na zaczepie jest dopuszczalne jedynie na czas załadunku – rozładunku.

Aktualizacja dnia: 28.06.2022