Wymagania Opel

A/T, u których zostaną stwierdzone nieprawidłowości dot. stanu mocowań słupków oraz stanu technicznego samych barierek (rdza, miejsca spawania) zostaną odesłane do naprawy bez załadunku.

Zakaz przebywania i poruszania się na górnym pokładzie w strefie nieosłoniętej barierkami  (pomiędzy punktami A i B).

Obowiązek jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa.

W strefie załadunku kierowca powinien używać kamizelki w kolorze POMARAŃCZOWYM.

Obowiązuje bezwzględny zakaz samodzielnych napraw na terenie fabryki.

W przypadku podwójnej obsady:

  1. Drugi kierowca powinien pozostawać w odległości minimum 2 metrów od a/t podczas załadunku,
  2. Zabronione jest manewrowanie pokładami jeśli znajduje się na nich jeden z kierowców,
  3. Informacja o podwójnej obsadzie powinna być dodana do awizacji.