adampol logo

Head office address:

Usługowa 3
15-521 Zaścianki k. Białegostoku

Office: +48 85 740 78 60
Fax: +48 85 740 7861
E-mail: adampol@adampolsa.com.pl

NR KRS: 0000056707
District Court in Białystok
NIP: 542-000-01-62
REGON: 002347759
Nominal capital:
855.800,00 zł fully paid.