adampol logo

Adres siedziby firmy:

ul. Usługowa 3
15-521 Zaścianki k. Białegostoku

Telefon centrali: +48 85 740 78 60
Fax: +48 85 740 7861
E-mail: adampol@adampolsa.com.pl

NR KRS: 0000056707
Sądu Rejonowego w Białymstoku
NIP: 542-000-01-62
REGON: 002347759
Kapitał zakładowy:
855.800,00 zł opłacony w całości.

2020 ADAMPOL S.A.  Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności