Wymagania Adampol SA
Autotransporter
Dokumentacja
Wymagania poszczególnych marek samochodów
Procedury placu
Informacje transportowe

Instrukcja załadunku, jazdy, rozładunku

Dotyczy stanowiska: Kierowca autotransportera

Dokumenty związane: Konwencja CMR

Definicje:

– Dokumenty transportowe dokumenty dotyczące Zlecenia Transportowego. W zależności od wymagań Klienta oraz przepisów drogowych i celnych są to:

 1. oryginał Zlecenia Transportowego,
 2. Samochodowy List Przewozowy lub Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy CMR,
 3. Karnet TIR, EX, T1, T2 – dokumenty zabezpieczenia celnego
 4. zezwolenie wjazdu do innych krajów

– Lista załadunkowa – spis samochodów przeznaczonych do transportu, najczęściej jest to specyfikacja według numerów nadwozia (VIN)

– Protokół szkodowy

Metoda:

 1. Kierowca autotransportera:
 1. Przystępując do pracy powinien być wypoczęty, nie może być w stanie po spożyciu alkoholu, leków psychotropowych lub narkotyków. Zabronione jest przewożenie, proponowanie i spożywanie alkoholu, zażywanie leków psychotropowych i narkotyków. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba przebywająca na placu jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, obsługa placu może zakazać jej wykonywania jakiejkolwiek czynność (pracy). Dodatkowo taka osoba zostanie poproszona o opuszczenie placu. W takiej sytuacji osobie tej przysługuje prawo żądania badania alkomatem lub narkotestem.
 2. Musi posiadać konieczne do transportu pojazdów dokumenty przewozowe.
 3. Kierowca ma obowiązek, aby codziennie wieczorem sprawdzić, czy posiada: a) dokumenty osobiste, dokumenty pojazdu, dokumenty przewozowe, b)komplet kart paliwowych oraz zweryfikować czy karty nie zostały podmienione przez osoby z zewnątrz. Zabronione jest przechowywanie pinów do kart razem z kartami. c)W przypadku utraty lub zamiany dokumentów/kart paliwowych należy niezwłocznie to zgłosić dyspozytorowi.
 4. Powinien prawidłowo obchodzić się z ładunkiem i kierować autotransporterem zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ruchu drogowym.
 5. Przy załadunku i rozładunku ma obowiązek nosić kamizelkę odblaskową, rękawice robocze podczas pracy przy obsłudze autotransportera,  kombinezon jednorazowy (zgodnie z wymogami klienta), obuwie ochronne ze wzmocnionym noskiem, hełm ochronny i odpowiednie ubranie robocze, które musi być czyste, guziki i zapięcia ubrania muszą być zasłonięte tak, aby nie uszkodzić przewożonych pojazdów. Zabronione jest także używanie wszelkiego rodzaju biżuterii.
 6. ZABRONIONE jest podczas procesu załadunku / rozładunku: spożywanie posiłków, palenie wyrobów tytoniowych, rejestrowanie (np. fotografowanie,  filmowanie) wykonywanych czynności i otoczenia z wyjątkiem dokumentowania szkód, używanie telefonów komórkowych.
 7. Zabronione jest używanie urządzeń wyposażenia samochodu za wyjątkiem niezbędnych do jego uruchomienia i prowadzenia.
 8. Zabronione jest przewożenie w kabinie autotransportera osób niebędących pracownikami firmy.
 9. Ma uzgadniać z Dyspozytorem wszystkie procesy od wyjazdu w trasę do powrotu z trasy (dojazd do załadunku, załadunek, przewóz, rozładunek) oraz informować o niestandardowych zdarzeniach.
 10. Ma obowiązek zgłosić przełożonemu szkodę komunikacyjną niezwłocznie po jej wystąpieniu.
 11. W przypadku przejmowania załadowanego autotransportera od innego kierowcy, ma poinformować przez TX o stanie ładunku (uszkodzenia samochodów, zabezpieczenia samochodów na AT).
 12. Ma obowiązek odbyć szkolenie okresowe przed upływem 365 dni od poprzedniego szkolenia w Dziale Kontroli Jakości

 1. Autotransporter:
  1. Autotransporter musi być sprawny technicznie (ważne badania techniczne), na wyposażeniu muszą być dwie gaśnice i apteczka.
  2. Kierowca ma dbać o czysty i estetyczny wygląd autotransportera oraz kabiny.
  3. Urządzenia techniczne, pneumatyczne i hydrauliczne muszą być sprawne.
  4. Pokłady ładunkowe nie mogą mieć ostrych krawędzi ani nierówności.
  5. Koła autotransportera muszą posiadać nieuszkodzone osłony, aby zabezpieczyć ładunek przed kamieniami i błotem.
  6. Górne pokłady muszą posiadać balustrady w dobrym stanie technicznym (nieuszkodzone słupki, kompletne 4 rzędy naciągniętych linek), zabezpieczające Kierowcę przed upadkiem.
  7. Balustrady, słupy i mocowania linek, z którymi mogą się stykać przewożone pojazdy, muszą być obłożone materiałem ochronnym.
  8. Autotransporter musi być wyposażony w pasy i kliny do zabezpieczenia ładunku zgodne z wymogami VDI/VDA oraz minimum jeden klin pod koło autotransportera.
  9. Nie należy przechowywać pasów, klinów i poprzeczek do wnęk (tzw. zapadni) w schowkach. Należy je przewozić wyłącznie zamocowane na pokładach autotransportera.
  10. Zabronione jest przewożenie rzeczy na autotransporterze nie będących jego wyposażeniem lub ładunkiem.
  11. Autotransporer wjeżdżający na plac załądunkowy / rozładunkowy powinien być oczyszczony ze śniegu w celu bezpiecznego proceu załadunku / rozładunku.
 1. Przyjazd na miejsce załadunku:
  1. Niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji należy udać się do miejsca załadunku wskazanego przez Dyspozytora.
  2. Po przyjeździe na miejsce załadunku, należy zgłosić się w biurze Nadawcy.
  3. Po uzyskaniu informacji o ładunku, ustawić autotransporter w wyznaczonym przez Nadawcę miejscu. Należy przy tym zwracać uwagę na to, czy miejsce załadunku jest równe. W przypadku występowania nachylenia powierzchni placu, autotransporter w czasie załadunku musi mieć zabezpieczone jedno koło klinem w kierunku nachylenia powierzchni.
 1. Przygotowanie i proces załadunku:
  1. Podczas identyfikacji ładunku należy:
   1. Zawsze stosować się do przepisów obowiązujących w miejscu załadunku, jak też do wskazówek osoby odpowiedzialnej za plac.
   2. Poprosić Nadawcę o listę załadunkową oraz o wykaz wyposażenia aut.
   3. Sprawdzić, czy pojazdy przeznaczone do transportu są zgodne pod względem marki, ilości i kompletnych numerów VIN z wymienionymi w liście załadunkowej lub w innym dokumencie przewozowym. Gdy podczas załadunku wymagane jest zbieranie tzw. „ticketów” z ładowanych samochodów, należy sprawdzić zgodność numeru VIN także na „tickecie”.
  2. Kontrola stanu pojazdów przeznaczonych do transportu:
   1. Nie wolno wyjmować akcesoriów czy też części z innego auta w celu uzupełnienia braku w aucie przeznaczonym do transportu. Braki w wyposażeniu należy zgłosić obsłudze placu.
   2. Jeżeli auto zabezpieczone jest pokrowcem lub folią należy sprawdzić ich stan przed załadunkiem. W przypadku uszkodzenia należy zgłosić obsłudze placu.
   3. Przed załadunkiem należy dokładnie sprawdzić samochody przeznaczone do transportu pod kątem uszkodzeń, według następującego schematu:

Etap I –  przód. Należy sprawdzić:

 • zderzak przedni (ze szczególną uwagą na jego dolną część), atrapę chłodnicy, pokrywę silnika, szybę przednią, wycieraczki, dach, baterię lub osłonę baterii w przypadku samochodów elektrycznych.

Etap II – lewa strona. Należy sprawdzić:

 • całą lewą stronę samochodu, włącznie z progiem,
 • zderzak, przedni lewy błotnik, koło (kołpak, felgę, oponę),
 • lewe przednie drzwi, szybę, lusterko wsteczne, lewą stronę szyby przedniej, dach,
 • lewe tylne drzwi, szybę, dach,
 • tylną boczną szybę, lewy tylny błotnik, koło (kołpak, felga, opona), zderzak.
 • otworzyć drzwi kierowcy i sprawdzić wnętrze pojazdu: uważnie obejrzeć kierownicę, deskę rozdzielczą, sprawdzić stan licznika, stan paliwa (duży przebieg, brak paliwa lub sygnalizację usterki należy zgłosić obsłudze placu), fotel kierowcy, wyposażenie dodatkowe, drugi klucz zapłonowy, książkę serwisową.

Etap III – tył. Należy:

 • sprawdzić zderzak, klapę bagażnika, szybę tylną, dach,
 • otworzyć klapę bagażnika i sprawdzić wyposażenie: koło zapasowe lub kompresor podnośnik samochodowy, narzędzia, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, antena, kołpaki, nienaruszony zafoliowany pakiet i inne.

Etap IV – prawa strona. Należy sprawdzić:

 • całą prawą stronę samochodu, włącznie z progiem,
 • tylną boczną szybę, tylny prawy błotnik, koło (kołpak, felgę, oponę), zderzak,
 • prawe drzwi tylne, szybę, dach,
 • prawe drzwi przednie, szybę, lusterko wsteczne, prawą stronę szyby przedniej, dach,
 • zderzak, przedni prawy błotnik, koło (kołpak, felgę, oponę).

Uwaga: Kierowca, podpisując listę załadunkową lub ruszając jednym z aut z ładunku, przejmuje odpowiedzialność za cały ładunek.

 1. Postępowanie kierowcy w przypadku stwierdzenia uszkodzeń. Należy:
  1. Zażądać protokołu szkodowego od Nadawcy lub sporządzić protokół szkodowy, wykorzystując formularz F-03/07 „Raport szkodowy” lub wzór według wymogów klienta i dopilnować, aby podpisał go również Nadawca.
  2. Kierowca ma prawo dokonać wpisu w dokumencie transportowym. Powinien zadbać, aby wpis był na wszystkich egzemplarzach.
  3. Zachować jeden egzemplarz protokołu szkodowego.
  1. W przypadku odmowy wypisania protokołu szkodowego lub odmowy wpisu w dokumencie transportowym przez Nadawcę skontaktować się z opiekunem marki DKJ lub Dyspozytorem.
  2. Zasadniczo w miejscu rozładunku zabrania się przekazywania/pokazywania raportów szkodowych otrzymanych w miejscu załadunku, chyba że procedura klienta mówi inaczej.
  3. Zabronione jest maskowanie i ukrywanie uszkodzeń na przewożonych samochodach.
 2. Przygotowanie autotransportera do załadunku. Należy:
  1. Upewnić się, czy kliny i pasy zostały usunięte z pokładów i umieszczone w bezpiecznym miejscu. Podczas załadunku kliny i pasy powinny być ułożone jak najbliżej autotransportera.
  2. Zabronione jest wieszanie pasów i klinów na barierkach i innych elementach autotransportera.
  3. Dopasować ruchome części autotransportera (szuflady), aby otrzymać płaski kąt najazdu (maks. 8°) oraz małe odstępy między najazdami. Należy zwrócić szczególną uwagę na ustawienie odpowiedniego kąta najazdu w punkcie przejeżdżania z przyczepy na zabudowę ciągnika.
  4. Przeanalizować rozmieszczenie samochodów na autotransporterze tak, aby zoptymalizować załadunek i zminimalizować ryzyko uszkodzenia ładunku uwzględniając: cechy pojazdów przeznaczonych do załadunku (miejsce na autotransporterze, rozmieszczenie obciążenia); obowiązujące dopuszczalne gabaryty w poszczególnych krajach (wysokość, długość, naciski na osie); trasę przejazdu (w miarę możliwości powinno się załadowywać jako ostatnie te pojazdy, które mają być wyładowane jako pierwsze – w przypadku kilku miejsc rozładunku); wysokość mostów, wiaduktów i tuneli na trasie przejazdu (w przypadku nieznanej trasy zapytać Dyspozytora).
 3. Załadunek
  1. Przed wjazdem na a/t należy każdorazowo sprawdzać zgodność nr VIN aktualnie ładowanego auta z nr VIN na liście załadunkowej.
  2. Jeżeli w ładowanym aucie przy zwolnionym hamulcu ręcznym świeci się lampka kontrolna inna niż „pasy” lub „rezerwa”, należy powiadomić obsługę placu.
  3. Należy powiadomić opiekuna marki DKJ jeśli przebieg ładowanego pojazdu jest większy niż 10 km
  4. Należy przestrzegać obowiązujących na placu ograniczeń prędkości oraz dopasować prędkość jazdy do istniejących warunków: stosownie do stanu nawierzchni, ilości miejsca i ruchu pojazdów.
  5. Kierowca przebywający na placu zobowiązany jest do przestrzegania znaków pionowych, poziomych, tablic informacyjnych oraz poleceń  pracowników placu i ochrony.
  6. ZABRONIONE jest przewożenie osób i rzeczy w samochodach przeznaczonych do transportu.
  7. Kierowca podczas całego procesu transportu zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności, mając na uwadze bezpieczeństwo osób oraz ładunku.
  8. Podczas przemieszczania aut należy włączać światła awaryjne (według wymogów Klienta).
  9. Podczas cofania na placu należy korzystać wyłącznie z lusterek bocznych.
  10. W samochodach z automatyczną skrzynią biegów: nie przestawiać nigdy dźwigni zmiany biegów na pozycję “P” (parkowanie), jeśli pojazd jest jeszcze w ruchu.
  11. Nigdy nie należy wyciągać kluczyka, gdy pojazd jest jeszcze w ruchu.
  12. Przy złej widoczności (deszcz, mgła) należy zmniejszyć prędkość i włączyć światła mijania.
  13. Nie wolno: włączać biegów na siłę, doprowadzać do starcia opon poprzez ostre podjeżdżanie i zbyt silne przyspieszanie, holować, pchać pojazd innym pojazdem, jeździć pojazdem przy zapalonej lampce kontrolnej („ciśnienie oleju”, „ładowanie akumulatora”, „stop”), wysiadać z pojazdu przy włączonym silniku.
  14. Załadunek samochodu:
   1. Jeżeli przodem – należy dojechać przednimi kołami do początku najazdów, zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik, zaciągnąć hamulec ręczny i wyjść z samochodu w celu sprawdzenia wielkości prześwitu między przednim zderzakiem auta a najazdami; jeśli prześwit jest zbyt mały, istnieje duże ryzyko uszkodzenia, należy więc skorygować i zmniejszyć kąt najazdu
   2. Jeżeli tyłem – należy najpierw dojechać tylnymi kołami do początku najazdów, zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik, zaciągnąć hamulec ręczny i wyjść z samochodu w celu sprawdzenia wielkości prześwitu między tylnym zderzakiem auta a najazdami; jeśli prześwit jest zbyt mały, należy skorygować i zmniejszyć kąt najazdu; następnie wjechać całym samochodem na najazdy i znów zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik, zaciągnąć hamulec ręczny, wyjść z samochodu i sprawdzić wielkość prześwitu pomiędzy zderzakiem przednim a najazdami; jeśli jest zbyt mały należy zjechać z najazdów i skorygować kąt najazdu
   3. Bezpośrednio po wyjściu z każdego załadowanego na autotransporter samochodu, należy zabezpieczyć go przed stoczeniem się za pomocą klina.
   4. Przed wjazdem każdym samochodem na autotransporter należy złożyć maksymalnie lusterka boczne. (UWAGA: w przypadku lusterek elektrycznych zabronione jest składanie ręczne).
  15. Podczas załadunku/rozładunku każdego samochodu należy cały czas kontrolować tor jazdy po autotransporterze, obserwując przednie koło przez otwartą szybę drzwi kierowcy. Jeśli zaistnieje jakiekolwiek ryzyko uszkodzenia pojazdu lub inna nieprawidłowość należy ponownie zatrzymać go, wyłączyć silnik, zaciągnąć hamulec ręczny, wyjść i ocenić sytuację, następnie skorygować i zminimalizować ryzyko uszkodzenia.
  16. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas przejeżdżania z przyczepy na zabudowę ciągnika, gdzie istnieje duże ryzyko uszkodzenia zderzaka. W razie potrzeby należy skorygować ustawienie pokładów w tym miejscu.
  17. Jeśli to możliwe należy poprosić o pomoc innego kierowcę lub obsługę placu.
  18. Należy zachować szczególną ostrożność przy załadunku pierwszego samochodu nad kabiną autotransportera.
  19. Należy upewnić się, że odstępy bezpieczeństwa wokół załadowanego samochodu są wystarczające – nie mniej niż 10 cm (dopuszczalne 5 cm między podwoziem a pokładem a/t) oraz, że zachowano wystarczającą ilość miejsca pomiędzy pojazdem na ciągniku a pojazdem na przyczepie (co najmniej 30 cm), aby autotransporter mógł swobodnie skręcać, nie powodując uszkodzeń przewożonych samochodów.
  20. Należy zwracać szczególną uwagę na to, aby przy wysiadaniu z samochodu nie zarysować drzwi. Wsiadanie i wysiadanie z samochodu może odbywać się wyłącznie przez drzwi kierowcy.
  21. Należy kontrolować ustawienie opon przewożonych aut równolegle do kierunku jazdy. Opony nie mogą wystawać poza krawędzie pokładów (nie dotyczy zapadni).
  22. Na górne pokłady autotransportera można wchodzić wyłącznie podczas załadunku lub rozładunku, gdy są maksymalnie opuszczone. Podczas pracy przy/na autotransporterze, kierowca ma obowiązek pracy w hełmie ochronnym zapiętym paskiem pod brodą.
  23. Podczas załadunku lub rozładunku silnik autotransportera powinien być uruchamiany tylko podczas manewrowania pokładami.
 4. Załadunek modeli specjalnych:
  1. Zwracać uwagę na niskie podwozie i na obecność ograniczników w uresorowaniu przy określonych modelach sportowych. JECHAĆ OSTROŻNIE !
  2. Przy kabrioletach: nie ładować na dolne pokłady (niebezpieczeństwo zabrudzenia materiałowych dachów lub wnętrza kabrioletów).
  3. Przy wysokich modelach: ostrożnie przy mostach, wiaduktach i tunelach!
 5. Zabezpieczenie pojazdów na autotransporterze (wymogi bezpieczeństwa ładunku):
  1. Przeprowadzić następujące czynności w poniższej kolejności:
   • zaciągnąć hamulec ręczny, ustawić dźwignię zmiany biegów na biegu pierwszym lub wstecznym (w automatycznej skrzyni biegów w pozycji “P”) lub zgodnie z wymogami klienta.
   • zamknąć okna i sprawdzić, czy szyberdach jest zamknięty,
   • przed wyłączeniem zapłonu upewnić się, czy wszystkie urządzenia elektryczne (światła, wycieraczki, nawiewy, klimatyzacja, radio itp.) są wyłączone,
   • wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki,
   • upewnić się, czy otwarte są nawiewy powietrza,
   • zamknąć drzwi i upewnić się, czy wyłączone jest oświetlenie wewnętrzne oraz czy klucze (groty i piloty) pasują do samochodu (kierowca zobowiązany jest do sprawdzenia każdego z dostępnych kluczy).
   • UWAGA! KIEROWCO! DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA NIE ZATRZYMUJ SAMOCHODU, KTÓRY SAMOCZYNNIE ZJEŻDŻA Z AUTOTRANSPORTERA.
  2. Podczas załadunku wszystkie klucze powinny być umieszczane w organizerze, który musi znajdować się w kabinie autotransportera (organizer nie może znajdować się na pokładach autotransportera).
  3. Na czas transportu wszystkie przewożone auta muszą być zamknięte na klucz, a kluczyki zapłonowe zabezpieczone w organizerach i schowane w kabinie autotransportera. Jeżeli dodatkowy komplet kluczy znajduje się w nienaruszonym pakiecie w bagażniku, wówczas do kabiny zabieramy również pakiet z ostatniego auta na dole przyczepy.
 1. Zabezpieczenie pojazdów pasami i klinami
  1. Zabezpieczenie pojazdów pasami i klinami musi zostać przeprowadzone według poniższych schematów lub zgodnie z instrukcją klienta.
  2. Pasy należy mocować wzdłuż bieżnika opon.
  3. Pas należy naciągnąć na tyle mocno, by nie zsunął się w trakcie transportu
  4. Haki pasa należy umocować na perforacjach płaszczyzny ładunkowej, ale nigdy do ruchomej jej części.
  5. Zabronione jest naciąganie pasa w poprzek opony i za karoserię przewożonego samochodu. Pas nie może być poskręcany.

Pojazdy ładowane jako pierwsze
i środkowe (poziomo do płaszczyzny pokładu):

Pojazdy ładowane na końcu autotransportera i pod kątem do płaszczyzny podkładu (np. sztapel):

 1. Optymalizacja ładunku:
  1. Przy optymalizacji załadunku należy uwzględnić dozwolone w poszczególnych krajach gabaryty wysokości, długości oraz nacisku na osie autotransportera. W razie wątpliwości trzeba uzyskać informację od dyspozytora Adampol S.A. Pomiaru należy dokonać miarką będącą na wyposażeniu autotransportera. W przypadku braku odpowiednich narzędzi kierowca powinien skorzystać z przyrządów znajdujących się na placu załadunkowym.
  2. Kąt nachylenia płaszczyzny ładunkowej nie może przekroczyć 25°.
  3. Przed operowaniem załadowanymi pokładami, należy upewnić się, że auta na nich są zabezpieczone pasami i klinami.
  4. Minimalny bezpieczny odstęp wokół załadowanego samochodu powinien wynosić co najmniej 10 cm (dopuszczalne 5 cm między podwoziem a pokładem a/t) lub większy, zgodnie z wymogami klienta. Odstęp pomiędzy pojazdem na ciągniku a pojazdem na przyczepie powinien wynosić co najmniej 30 cm tak, aby autotransporter mógł swobodnie skręcać, nie powodując uszkodzeń przewożonych samochodów.
  5. Zabrania się spuszczania powietrza z opon przewożonych aut w celu obniżenia wysokości, jak również demontowania elementów aut.
 2. Ostatnia kontrola przed podjęciem jazdy a/t. Kierowca musi sprawdzić, czy:
  1. Załadowane pojazdy są zamknięte a klucze zapłonowe są w kabinie autotransportera.
  2. Wszystkie pojazdy z ładunku są zabezpieczone pasami i klinami zgodnie z wymogami oraz czy standardowe odstępy między pojazdami są zachowane.
  3. Wysokość i długość autotransportera są zgodne z przepisami o dopuszczeniu do ruchu w poszczególnych krajach uwzględniając trasę przejazdu.
  4. Na a/t nie pozostały niezabezpieczone luźne elementy, np. pasy, kliny, najazdy.
  5. Posiada wszystkie konieczne do przewozu dokumenty, które powinien sprawdzić pod względem prawidłowości (w razie wątpliwości zapytać Dyspozytora) oraz, czy nr VIN na liście załadunkowej są zgodne z nr VIN na dokumentach przewozowych (CMR, INVOICE, T1, T2, EX).
 1. Podczas transportu należy:
  1. Dbać o bezpieczeństwo ładunku.
  2. Autotransporter z ładunkiem parkować zawsze w bezpiecznym miejscu.
  3. Dokonywać przeglądu ładunku po przejechaniu 50 km od miejsca załadunku, podczas postojów, przed rozpoczęciem jazdy, po gwałtownym hamowaniu oraz po przejechaniu trudnego odcinka drogi.
  4. ZABRONIONE jest wchodzenie na górne pokłady autotransportera, gdy są one podniesione.
  5. Zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo ładunku podczas przejeżdżania pod mostami i wiaduktami, w tunelach i pod niskimi gałęziami drzew.
  6. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przestojów trwających dłużej niż 2 godziny, powiadomić Dyspozytora.
  7. W przypadku awarii lub innego zdarzenia, które uniemożliwia lub utrudnia dalszą jazdę, zadbać o bezpieczeństwo własne, ładunku i autotransportera oraz bezzwłocznie powiadomić dyspozytora.
 1. Bezpieczeństwo kierowcy i ochrona ładunku.
 1. Zabronione jest mycie załadowanego autotransportera.
 2. Zabronione jest dokonywanie wymiany i smarowania pasów i klinów na załadowanym autotransporterze.
 3. Zabronione jest nanoszenie oznaczeń na nowe pojazdy lub włączanie świateł w przewożonych pojazdach podczas transportu (światła tylne).
 4. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w ładunek np. usuwanie uszkodzeń, spuszczanie paliwa, wyjmowanie wyposażenia, demontaż części.
 5. W przypadku opadnięcia górnego pokładu autotransportera należy bezzwłocznie powiadomić Warsztat i Dyspozytora. Zabrania się chodzić po pokładach autotransportera i wykonywać jakichkolwiek czynności bez konsultacji z Warsztatem.
 6. W przypadku pożaru autotransportera należy powiadomić straż pożarną i dyspozytora, użyć gaśnicy zgodnie z instrukcją oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

UWAGA KIEROWCO! W PRZYPADKU POŻARU, POD ŻADNYM POZOREM NIE WSIADAJ DO ZAŁADOWANYCH SAMOCHODÓW!!!

 1. Dostarczenie pojazdów do odbiorcy:
  1. Przyjęcie pojazdów przez odbiorcę:
   1. Dostawa pojazdów do odbiorcy powinna nastąpić podczas godzin jego pracy.
   2. Po wcześniejszym porozumieniu z odbiorcą, rozładunek jest możliwy po godzinach pracy odbiorcy.
  2. Rozładunek pojazdów przebiega z zachowaniem przepisów obowiązujących podczas załadunku.
   1. Zabrania się uruchamiać samochód „na pych”, wykorzystując pochyłość zabudowy.
   2. Zabrania się zjeżdżać z autotransportera samochodem z nieuruchomionym silnikiem.
   3. Dozwolone jest odbezpieczenie załadowanego auta tuż przed jego bezpośrednim rozładunkiem.
   4. Wyładowane pojazdy są odstawiane do dyspozycji odbiorcy w miejscu wskazanym przez odbiorcę.
   5. W przypadku wystąpienia awarii lub wypadku, który uniemożliwia proces wyładowania, kierowca powiadamia odbiorcę i ewentualnie prosi o pomoc. Powiadamia również dyspozytora.
  3. Przejęcie odpowiedzialności i zgłoszenie szkody. Odpowiedzialność kierowcy kończy się wraz z podpisaniem dokumentu przewozowego przez przyjmującego po uprzednim wyładowaniu pojazdów i oddaniu ich do dyspozycji przyjmującego.

UWAGA! Kierowca ma obowiązek dopilnować, aby odbiorca podpisał dokument przewozowy (Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy CMR – w przewozach międzynarodowych lub List Przewozowy LP – w przewozach krajowych), potwierdzający fakt przekazania ładunku.

wydanie nr 15, z dn. 21.10.2021