Wymagania Adampol SA
Autotransporter
Dokumentacja
Wymagania poszczególnych marek samochodów
Procedury placu
Informacje transportowe

Postępowanie przy załadunku aut używanych

  • Sprawdzenie numeru VIN.
  • Sporządzenie dokumentacji fotograficznej zgodnie z poniższym wzorem.
  • Dodatkowe fotografowanie większych uszkodzeń, zabrudzeń.
  • Uzyskanie raportu szkodowego na dany pojazd, z podpisem reprezentanta firmy wydającej pojazd do transportu.
  • W przypadku braku raportu szkodowego wszystkie uszkodzenia należy wypisać w dokumencie przewozowym.
  • Z prawidłowo wypełnioną CMR należy zgłosić się do obsługi placu/salonu w celu uzyskania podpisu reprezentanta firmy wydającej pojazd (pod uwagami stwierdzonymi przy załadunku) potwierdzającego wydanie pojazdu ze stwierdzonymi uszkodzeniami.

W przypadku odmowy uzyskania podpisu należy skontaktować się ze spedytorem zlecającym transport

Miejsca, które należy sfotografować w każdym samochodzie

Przykłady dokumentacji zdjęciowej uszkodzeń