Wymagania Adampol SA
Autotransporter
Dokumentacja
Wymagania poszczególnych marek samochodów
Procedury placu
Informacje transportowe

Ogólna instrukcja postępowania z autami elektrycznymi

AUTA ELEKTRYCZNE WYPOSAŻONE SĄ W AKUMULATORY ORAZ INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ O WYSOKIM NAPIĘCIU (POW. 60V) – NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS ZAŁADUNKU/ ROZŁADUNKU I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ.

Przed załadunkiem sprawdzić prześwit akumulatorów. W tym celu należy pochylić się i zajrzeć pod samochód. Przed załadunkiem/rozładunkiem upewnić się, że wszystkie zapadnie są wypełnione, belki poprawnie zamocowane, przejazdy między ciągnikiem, a przyczepą są prawidłowo ustawione, a na pokładach nie ma żadnych luźnych elementów.

Zakaz otwierania maski (poza sytuacją kiedy należy sprawdzić wyposażenie) zarówno przy włączonym i wyłączonym silniku. Przewody wysokiego napięcia są w kolorze pomarańczowym – ZAKAZ DOTYKANIA.

Zakaz ładowania przewodami elektrycznymi oraz innymi urządzeniami rozruchowymi.

Zakaz pchania, wciągania i holowania aut.

W przypadku problemów z uruchomieniem aut – natychmiast powiadomić obsługę placu

ZAKAZ WYKONYWANIA JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI PRZY AUTACH!!!

W przypadku pożaru aut elektrycznych oddalić się od auta na odległość co najmniej 15 m, zawiadomić straż pożarną i dyspozytora. W przypadku gdy pożar wystąpi na placu załadunkowym/rozładunkowym dodatkowo należy powiadomić obsługę placu

ZAKAZ PODEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK PRÓB GASZENIA AUT!!!